ทดลองฟรี 30 วัน

มาทดลองเก้าอี้กันเถอะ

 

เลือกเก้าอี้ที่ชอบ ให้เป็นเก้าอี้ที่ใช่ ทดลองฟรี ง่ายๆ ที่บ้านคุณ

ทดลองฟรี 30 วัน

บริการภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

* โปรแกรม ทดลองฟรี 30 วัน ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น คูปอง และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ รวมถึงการผ่อนชำระ
** ใช้ร่วมกับเลขที่บัตรเครดิต และบัตรประชาชน
“We are temporarily pausing our Try-A-Chair program due to limited stock. We would like to reserve items for customers who would like to make a purchase during this time. We apologize for any inconvenience.”

ทดลองฟรี 30 วัน

มาทดลองเก้าอี้กันเถอะ

 

เลือกเก้าอี้ที่ชอบ ให้เป็นเก้าอี้ที่ใช่ ทดลองฟรี ง่ายๆ ที่บ้านคุณ

ทดลองฟรี 30 วัน

บริการภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น

* โปรแกรม ทดลองฟรี 30 วัน ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น คูปอง และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ รวมถึงการผ่อนชำระ
** ใช้ร่วมกับเลขที่บัตรเครดิต และบัตรประชาชน