ข้อตกลง

ข้อตกลง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับใช้ 29 สิงหาคม 2561

บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด (“เรา”) เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ https://www.pergochairs.com (“เว็บไซต์”)

หน้าเว็บนี้ให้ข้อมูลนโยบายในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อคุณใช้บริการของเราและตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลนั้นๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด จัดทำขึ้นโดย FreePrivacyPolicy.com

เราใช้ข้อมูลของคุณในการให้บริการและพัฒนาเว็บไซต์เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณยินยอมให้มีการเก็บและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว หากไม่ได้มีการระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไว้เป็นอย่างอื่น ข้อตกลงที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเหมือนกับข้อตกลงและเงื่อนไขของเราบนเว็บไซต์ https://www.pergochairs.com
การเก็บและใช้ข้อมูล

เราเก็บข้อมูลหลายประเภทด้วยเหตุผลแตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้บริการและพัฒนาเว็บไซต์ของเราแก่คุณ ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลระบุตัวบุคคลบางส่วนที่ใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวตนคุณได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ขณะคุณใช้เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลระบุตัวบุคคลอาจรวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง):
อีเมลแอดเดรส
ชื่อและนามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่ เขต แขวง จังหวัด รหัสไปรษณีย์
คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

เราอาจเก็บข้อมูลการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ด้วย (“ข้อมูลการใช้งาน”) ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูล อาทิ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (ไอพีแอดเดรส) ประเภทของเบราเซอร์ รุ่นของเบราเซอร์ หน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม เวลาและวันที่เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาที่คุณอยู่ในหน้านั้นๆ รหัสอ้างอิงอุปกรณ์ (UDID) และข้อมูลในการวินิจฉัย (Diagnostic Data) อื่นๆ

การติดตามและข้อมูลคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามที่คล้ายคลึงกันในการติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของเราและเก็บข้อมูลบางส่วน

คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งอาจมีรหัสอ้างอิงนิรนามอยู่ด้วย เว็บไซต์จะส่งคุกกี้ไปยังเบราเซอร์และเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้เรายังใช้เทคโนโลยีติดตาม เช่น บีคอนส์ แท็ก และสคริปต์ เพื่อเก็บและติดตามข้อมูล และเพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถกำหนดให้เบราเซอร์ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งเมื่อมีการส่งคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์บางส่วนของเรา

ตัวอย่างคุกกี้ที่เราใช้:

Session Cookies เราใช้ Session Cookies เพื่อให้บริการเว็บไซต์ของเรา Preference Cookies เราใช้ Preference Cookies เพื่อจดจำความชอบและการตั้งค่าต่างๆ ของคุณ Security Cookies เราใช้ Security Cookies เพื่อความปลอดภัย การใช้ข้อมูล

บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ใช้ข้อมูลที่เก็บมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้:

เพื่อให้บริการและดูแลรักษาเว็บไซต์ของเรา เพื่อแจ้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ให้คุณทราบ เพื่อให้คุณใช้งานฟีเจอร์เชิงตอบโต้บนเว็บไซต์เราได้ตามที่คุณต้องการ เพื่อให้การดูแลและสนับสนุนแก่ลูกค้า เพื่อการวิเคราะห์หรือให้ข้อมูลที่มีค่า เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป เพื่อดูแลและตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อตรวจหา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูลของคุณ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล อาจได้รับการถ่ายโอนและเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเขต แขวง ประเทศ หรือเขตอำนาจของรัฐบาลอื่น ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากเขตอำนาจของรัฐบาลคุณ

หากคุณอาศัยอยู่นอกประเทศไทยและเลือกให้ข้อมูลแก่เรา โปรดทราบไว้ว่าเราถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังประเทศไทยและประมวลผลข้อมูลในประเทศ

การยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงการส่งข้อมูลประเภทนี้เป็นการแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูล

บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานข้อมูลของคุณอย่างรัดกุมและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทั้งจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรหรือประเทศ หากไม่มีมาตรการควบคุมที่รัดกุมเพียงพอ เช่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

ข้อกำหนดทางกฎหมาย

บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อเมื่อมีความจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าว:

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองและปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของบริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้เว็บไซต์หรือสาธารณะ เพื่อป้องกันการรับผิดทางกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคุณเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดทราบว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีเก็บข้อมูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดปลอดภัยเต็มร้อย แม้เราจะพยายามใช้วิธีที่ได้รับการยอมรับในเชิงพาณิชย์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่อาจรับประกันได้ว่าข้อมูลจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้างบริษัทและบุคคลธรรมดาที่เป็นบุคคลที่สาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้เว็บไซต์ของเรา (“ผู้ให้บริการ”) เพื่อให้บริการเว็บไซต์แทนเรา เพื่อให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือเพื่อช่วยเราวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

บุคคลที่สามเหล่านี้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพียงเพื่อทำหน้าที่ที่กล่าวเบื้องต้นแทนเรา และต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

การวิเคราะห์ข้อมูล

เราอาจใช้ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามในการดูแลและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา

Google Analytics

Google Analytics เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ของ Google ที่ติดตามและรายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ Google ใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อติดตามและดูแลการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และแบ่งปันข้อมูลนี้ให้แก่บริการอื่นๆ ของ Google โดย Google อาจใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล และปรับแต่งเครือข่ายโฆษณาของ Google เอง

คุณสามารถเลือกไม่ให้ Google Analytics นำข้อมูลกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์เราไปใช้งานได้ด้วยการติดตั้งโปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์ โปรแกรมดังกล่าวป้องกันไม่ให้ Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) แบ่งปันข้อมูลกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แก่ Google Analytics

อ่านข้อมูลแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของ Google https://policies.google.com/privacy?hl=en

ลิงก์สู่เว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแล หากคุณคลิกลิงก์ของบุคคลที่สาม ระบบจะนำคุณไปสู่หน้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม

เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์ของเราไม่ให้บริการแก่บุคคลมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“เด็ก”)

เราไม่มีนโยบายจะเก็บข้อมูลระบุตัวตนจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ดูแลและทราบว่าเด็กภายใต้การดูแลของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเรา หากเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผ่านการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่บนหน้าเว็บนี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านอีเมล และ / หรือ คำประกาศที่ชัดเจนบนเว็บไซต์ของเราก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ จะมีผลบังคับใช้และปรับ “วันที่มีผลบังคับใช้” ที่ด้านบนสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอแนะนำให้คุณเข้ามาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการโพสต์นโยบายดังกล่าวบนหน้าเว็บนี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเรา: ทางอีเมล info@pergochairs.com

ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด


คำนำ

ข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานในการใช้เว็บไซต์ที่ระบุไว้บนหน้าเว็บนี้จะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ Pergo ซึ่งเข้าถึงได้จาก https://www.pergochairs.com

ข้อตกลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้และส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงหรือเงื่อนไขมาตรฐานในการใช้เว็บไซต์

ผู้เยาว์หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้

สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา

ภายใต้ข้อตกลงนี้ บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด และ / หรือ ผู้อนุญาตให้สิทธิ์แก่ชนินทร์ เป็นเจ้าของสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ยกเว้นเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของ

คุณได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้อย่างจำกัดเพื่อการเข้าชมข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

ข้อห้าม

ห้ามคุณกระทำการต่างๆ ต่อไปนี้:
เผยแพร่ข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์ในสื่ออื่นๆ เพื่อจำหน่าย ให้ช่วงสิทธิ์ และ / หรือ ใช้ข้อมูลใดๆ ของเว็บไซต์ทำการค้าผ่านการแสดง และ / หรือ จัดแสดงต่อสาธารณะ ใช้เว็บไซต์นี้ด้วยวิธีใดก็ตามที่ส่งผลหรืออาจส่งผลเสียต่อเว็บไซต์ ใช้เว็บไซต์นี้ด้วยวิธีใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้ ใช้เว็บไซต์นี้โดยขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ หรือใช้ด้วยวิธีใดก็ตามที่อาจส่งผลร้ายต่อเว็บไซต์ บุคคล และธุรกิจอื่น ทำเหมืองข้อมูล เก็บเกี่ยวข้อมูล สกัดข้อมูล หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับเว็บไซต์นี้ รวมถึงใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการโฆษณาหรือการตลาด

คุณถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนบนเว็บไซต์นี้และบริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด อาจจำกัดสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์เพิ่มเติมเมื่อไรก็ได้ตามดุลยพินิจของบริษัท ชื่อผู้ใช้ (user ID) และรหัสผ่านที่คุณมีสำหรับเว็บไซต์นี้เป็นความลับและคุณต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับเช่นกัน

เนื้อหาของคุณ

ในข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานในการใช้เว็บไซต์ “เนื้อหาของคุณ” หมายถึงเนื้อหาที่เป็นเสียง วิดีโอ ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใดก็ตามที่คุณเลือกแสดงบนเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณแสดงเนื้อหาของคุณ ถือว่าคุณอนุญาตให้บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปล และแจกจ่ายเนื้อหานั้นในสื่อใดๆ และทั้งหมดทั่วโลก โดยไม่จำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว เพิกถอนไม่ได้ และให้ช่วงสิทธิ์ได้

เนื้อหาต้องเป็นเนื้อหาของคุณเองและต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด สงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาของคุณจากเว็บไซต์เมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหามา “ตามที่มี” โดยรวมข้อผิดพลาดทั้งหมด และบริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด มิได้ให้คำรับรองหรือรับ ประกันใดๆ ทั้งสิ้นแก่เว็บไซต์หรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการให้คำแนะนำแก่คุณ

ข้อจำกัดการรับผิด

ในกรณีใดก็ตาม บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท และลูกจ้างไม่ว่าคนใดก็ตามจะไม่รับผิดต่อสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณไม่ว่าจะทางใดก็ตาม แม้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นภายใต้สัญญา
บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท และลูกจ้างไม่ว่าคนใดจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายพิเศษที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณไม่ว่าจะทางใดก็ตาม

การชดใช้

คุณตกลงชดใช้ในขอบเขตสูงสุดให้บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด เพื่อความรับผิด ต้นทุน ข้อเรียกร้อง มูลฟ้อง ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ และ / หรือ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทางใดกับการที่คุณฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้

การแยกส่วนที่ไม่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่เป็นโมฆะ

หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้เป็นโมฆะตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดนั้นๆ จะถูกตัดออกโดยไม่ส่งผลกระทบต่อ ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือในข้อตกลง

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ได้รับอนุญาตให้แก้ไขข้อตกลงเหล่านี้เมื่อไรก็ได้ตามที่เห็นสมควร และเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา เราคาดหวังว่าคุณตรวจสอบข้อตกลงเหล่านี้อยู่เป็นประจำ

การมอบหมายสิทธิ์

บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด ได้รับอนุญาตให้มอบหมาย โอน และมอบช่วงสิทธิ์ และ / หรือ ภาระผูกพันของบริษัทภายใต้ ข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มอบหมาย โอน และมอบช่วงสิทธิ์ และ / หรือ ภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงนี้ถือเป็นสัญญาทั้งฉบับระหว่างบริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด กับคุณ อันเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ และจะใช้แทนข้อตกลงและความเข้าใจที่มีมาก่อนหน้าทั้งหมด

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อตกลงนี้จะอยู่ในบังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย และคุณยอมรับเขตอำนาจแบบไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวของศาลของมลรัฐและศาลของรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยในการระงับข้อพิพาทใดๆ

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ โดยนับจากวันที่สั่งซื้อสินค้าเฉพาะสินค้าราคาปกติไม่ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าบกพร่อง หรือใช้งานไม่ได้ หรือสูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า ภายใน 7 วันทำการ หรือรับสินค้ากลับคลังสินค้า ภายใน 7 วันทำการ

2. สินค้าลดราคา หรือสินค้าร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ยกเว้นกรณีสินค้าบกพร่อง ใช้งานไม่ได้ หรือสูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าภายใน 7 วันทำการ โดยผู้ซื้อต้องแจ้งความจำนงเข้ามาภายใน 7 วันนับตั้งแต่การจัดส่งสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

1. กรณีสินค้าราคาปกติ หากชำระเป็นเงินสด / โอนเงิน คืนเงินเต็มจำนวน หากชำระโดยบัตรเครดิต หักค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต หากเป็นสินค้าผ่อนชำระหักค่าธรรมเนียมในการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตแตกต่างไปแต่ละธนาคาร

2. กรณีสินค้าลดราคา หรือสินค้าร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย หากชำระเป็นเงินสด / โอนเงิน คืนเงินเต็มจำนวน หากชำระโดยบัตรเครดิต หักค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต หากเป็นสินค้าผ่อนชำระ หักค่าธรรมเนียมในการผ่อนชำระ โดยค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตแตกต่างไปแต่ละธนาคาร และหักค่ารับสินค้ากลับ 1,700 บาท สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับพื้นที่

ระยะเวลาการคืนเงิน

1. ชำระเป็นเงินสด / โอนเงิน โอนเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้าภายใน 14 วันทำการ
2. ชำระบัตรเครดิต คืนเป็นเครดิตเข้าบัตรเครดิตที่ได้ทำรายการเข้ามา ภายใน 30-45 วันทำการ โดยอาจจะมีการหักค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตแตกต่างไปแต่ละธนาคาร
3. สำหรับสินค้าลดราคา หรือสินค้าร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย บริษัทฯ อาจมีการหักค่ารับสินค้ากลับ 1,700 บาท สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับพื้นที่
ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1. แจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ที่อีเมล info@pergochairs.com
2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า พร้อมวันและเวลารับสินค้ากลับ
3. หลังจากได้รับการยืนยัน กรุณาบรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์เพื่อเตรียมนำส่งคืน
4. ทางบริษัทฯ จะเข้ารับสินค้ากลับตามนัดหมาย